Difference between revisions of "Migtsema: A Prayer to Jé Tsongkhapa"

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
 
(No difference)

Latest revision as of 16:48, 28 November 2012

Migtsema: A Prayer to Jé Tsongkhapa

mikmé tsewé terchen chenrézik
drimé khyenpé wangpo jampal yang
düpung malü jomdzé sangwé dak
khangchen khépé tsukgyen tsongkhapa
lobzang drakpé shyapla solwa dep

Great treasury of non-referential compassion, Avalokiteshvara,
Powerful lord of flawless wisdom, Manjushri,
And destroyer of all the hosts of mara, Vajrapani, Lord of Secrets—
Crowning glory amongst all the learned masters of the Land of Snows,
Tsongkhapa Lobzang Drakpa, at your feet I pray!

Tibetan text

Tibetan.png
This section contains Tibetan script. Without proper Tibetan rendering support configured, you may see other symbols instead of Tibetan script.

༈ དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །
དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །
བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །
གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ། །
བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །