ལུས་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ལུས་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ། (Wyl. lus kyi mngon sum du byed pa ) Pron.: lü kyi ngönsum du jepa