གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། (Wyl. gnubs chen sangs rgyas ye shes) n. Pron.: Nupchen Sangyé Yeshé

Further Information