ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་བཅད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་བཅད། (Wyl. thag gcig thog tu bcad) n. Pron.: tak chik tok tu ché

Further Information