དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བསྡུས་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བསྡུས་པ། (Wyl. dge 'dun gyi dbyen bsdus pa) n. Pron.: gendün gyi yen düpa

Further Information