བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ། (Wyl. byang chub sems dpa'i theg pa) n. Pron.: changchub sempé tekpa

Further Information