ཚེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དྲིལ་ནས་བསྟན་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཚེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དྲིལ་ནས་བསྟན་པ། (Wyl. tshe gcig gi nyams len dril nas bstan pa) n. Pron.: tsé chik gi nyamlen dril né tenpa

Further Information