རིག་གྲོལ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

རིག་གྲོལ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད། (Wyl. rig grol gyi yon tan brgyad ) n. Pron.: rik drol gyi yönten gyé

Further Information