དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུས་པའི་དོན་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུས་པའི་དོན། (Wyl. dbu nas zhabs su bsdus pa'i don) n. Pron.: u né shyab su düpé dön