ཕྱུག་རྫི་ལྟ་བུ་དཔེ་མེད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཕྱུག་རྫི་ལྟ་བུ་དཔེ་མེད་པའི་སེམས་བསྐྱེད། (Wyl. phyug rdzi lta bu dpe med pa'i sems bskyed ) n. Pron.: chuk dzi tabu pemepé semkyé

Further Information