མཉན་པ་ལྟ་བུ་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

མཉན་པ་ལྟ་བུ་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད། (Wyl. mnyan pa lta bu ye shes dam pa'i sems bskyed ) n. Pron.: nyenpa tabu yeshe dampé semkyé

Further Information