སྒྲིབ་པ་སྤངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

སྒྲིབ་པ་སྤངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད། (Wyl. sgrib pa spangs pa'i sems bskyed ) n. Pron.: dribpa pangpé semkyé

Further Information