སྙིང་སྟོབས་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་མིན་པས་ཡོན་ཏན་མིན་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

སྙིང་སྟོབས་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་མིན་པས་ཡོན་ཏན་མིན་པ། (Wyl. snying stobs sogs kyi mtshan nyid can min pas yon tan min pa) n. Pron.: nyingtob sok kyi tsennyi chen minpé yönten minpa

Further Information