Lalu

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

Lalu (Tib. བླ་བསླུ་, Wyl. bla bslu), 'ransoming the soul or vitality' — a practice to summon back the la.

Texts

  • A Practice of Ransoming the 'La' According to the tradition of Vairotsana (བླ་བ་བསླུ་སྡུད་པ་བེ་རོ་ཙ་ནའི་ལུགས་བྱིན་རླབས་རྟགས་ཚད་མངོན་གསལ་གཙུག་ལག་འབྱུང་བའི་གྱེར་གཏོ་ལག་ལེན་ཁྱེར་བདེ་རྟེན་འབྲེལ་ལྷུན་གྲུབ་, bla ba bslu sdud pa be ro tsa na'i lugs byin rlabs rtags tshad mngon gsal gtsug lag 'byung ba'i gyer gto lag len khyer bde rten 'brel lhun grub)