Words of the Vidyadharas

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ngawang Lobsang Gyatso, the Great Fifth Dalai Lama

Words of the Vidyadharas: An Instruction Manual on Generation, Completion and the Great Perfection for the Great Compassionate One, Liberation of Samsara into Basic Space (Tib. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་, tuk jé chen po khorwa ying dröl gyi kyé dzok dzok pa chen pö tri yik rindzin zhel lung, Wyl. thugs rje chen po 'khor ba dbyings sgrol gyi bskyed rdzogs rdzogs pa chen po‘i khrid yig rig 'dzin zhal lung) — a text written by the Fifth Dalai Lama in 1674.